Hoppa till sidans innehåll

Funktionär


Vår förening har valt att arrangera tävlingar som extrainkomst till föreningen och tack vare detta kunna hålla nere på annan försäljning som ex salamikorv, lotter. Denna extrainkomst bidrar till att vi kan hålla en hög standard på våra anläggningar och våga satsa på att utveckla vår förening.

När du hjälper till på våra tävlingar och större aktiviteter får även Du ta del av inkomsterna, genom: ”Pott-system”, dvs;

 1. Välj vilken verksamhetsgren i föreningen du vill ge lite extra till (väljs årsvis)
 2. Eller överlåt dina funktionärstimmar till en viss person (ERF medlem)
 3. Arbeta 16 timmar eller mer per år och bli bjuden på en föreningsaktivitet
 4. För dig som tävlar; arbeta 16 tim + 8 tim + klara kraven (kraven: se tävlings-moroten) och bli berättigad till
  både ”pott”-systemet och få din tävlingslicens betald för nästa år.


Varje funktionär är ansvarig för att till funktionärsansvarig rapportera in sina timmar.

Föreningens mål är att tävlingar och större aktiviteter i föreningen skall generera en vinst som fördelas på 3 delar;

 1. Pott-systemet,  2. Årlig föreningsaktivitet,  3. Investeringar.

Ovanstående gäller endast om ERF anser sig ha pengar vid årets slut och ytterst ansvarig är huvudstyrelsen för beslutet.

 

Ytterligare förklaring:

 1. De olika verksamhetsgrenarna är:  Dressyr, Hoppning, Körning, Ekeby Ridskola, Vilsta Ridskola och Handikappverksamhet. Verksamhetsgrenarna bestäms av ERFs styrelse i början av varje år, förslag mottages gärna. Vid årets slut fördelas ”potten” procentuellt mellan de verksamhetsgrenar som har valts. Varje gren har en som ansvarar för att ”pengen” används inom sin gren (ERFs styrelse utser ansvarig).
  Potten skall användas i syfte att främja klubbkänslan och bygga på gemensamma aktiviteter. Ex på användningsområde; gemensam träning, föreläsning, clinic, sadlar, säkerhetsstigbyglar till ridskolan.
 2. Föreningsaktivitet varierar. Det är olika år från år. Exempel på aktivitet är tex bussresa och biljett till Stockholm International Horse Show. Endast medlem i ERF är berättigad att följa med. Styrelsen beslutar, förslag mottages gärna. (förslag ex något från vår klubbkollektion).
 3. För dig som tävlar; arbeta 16+8 timmar på ett år och bli berättigad till både  ”pott”-systemet och tävlingslicensåterbetalning (licensåterbetalningsregler se tävlings-moroten)
 4. Med tävlingar och större aktiviteter menas tävlingar i ERFs regi från lokal till nationell nivå på Vilsta Ridskola o Sundbyholms Ridsportcentrum, ERFs Loppis, när vi är medhjälpare på Tuna Park och 21:an, tävlingar där vi är samarbetspartner Seven Stars och Summergames. Vilka tävlingar o aktiviteter som skall ingå under året bestäms av ERFs styrelse.
 5. Investeringar pengarna där används efter styrelsens investeringspriolista som tas på årsmötet. Alla sektioner/kommittéer skall inkomma med önskemål.
Uppdaterad: 13 AUG 2018 15:17

 649de713-79d2-4e9d-a41c-24c138903600

fb388971-eb09-47ac-9ae2-e5ea06aadad3

96cd48fe-e9b6-497d-8acc-cc444d03ef03

f83a8292-b94c-494d-96ab-22dfad5249de

1edf8c7f-3099-4b62-a00a-b5ae2d9da18a

f3022ccd-9f10-4e6a-a5d3-f90130b0cc1c

Postadress:
Eskilstunaortens RF - Ridsport
Vilsta Ridskola
63229 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 016144001
E-post: ekebyridskola@eorf.s...